Generelt om skolen

Sdr. Jernløse Lilleskole er en privat skole der er medlem af foreningen Lilleskolerne. Skolen er en fri grundskole og er ikke bundet af nogen politisk eller religiøs retning. Skolen har ca. 130 elever fra børnehaveklasse til og med 7. klasse.

Skolen er beliggende midt i landsbyen Sdr. Jernløse med masser af plads og egne grønne områder.

 

Historie

Skolen blev dannet i 1998 i forbindelse med, at den daværende Jernløse Kommune lukkede den lokale folkeskole i Sdr. Jernløse. En række engagerede forældre ønskede at bevare en skole i lokalområdet, og erhvervede kommuneskolens bygninger og tilhørende grund. Den gang som i dag har skolen et tæt samarbejde med Holbæk lille Skole.

Lilleskolen startede i august 1998 med 27 elever og 6 ansatte.

I 2002 købte skolen et nærliggende areal på ca. 9.000 m2. Arealet er benævnt ”Idasletten” og anvendes som friluftsklasserum.

I august 2012 er børnehaven Det ny Børnehus kommet til.

Eleverne kommer fra både lokalområdet og de omkringliggende områder, herunder bl.a. Holbæk. Skolen har tætte relationer til lokalområdet, herunder et tæt samarbejde med ”Børnehuset” og

Sdr. Jernløse Kirke. Skolen bruges også flittigt udenfor skoletiden af foreninger og private.

 

Vision og værdier

Skolen ønsker i samarbejde med forældrene, at uddanne og opdrage eleverne til aktivt at deltage i det liv der er omkring dem, forholde sig til det og om nødvendigt være med til at ændre det. Skolen er en udviklingsorienteret skole, som med højeste kvalitet uddanner børn til at blive hele mennesker, der tager aktivt del i tidens samfund. Skolens værdier er kompetence, indsigt, omsorg, kreativitet og respekt, ansvar og engagement.