Tonny Tang Christiansen, skoleleder:

Tlf: 30 68 17 56

 

Marianne Bertelsen, Daglig leder Børnehuset:

Tlf: 30270486